چرخه نیتروژن

در اکواپونیک عناصر غذایی موجود در اب ماهی به عنوان کود در بستر بدون خاک گیاهان مصرف می شود. این عمل برای ماهی نیز سود دارد چون بر اثر تجزیه بقایای گیاهان و میکرو ارگانیسم...

جزئیات بیشتر

عضویت در خبرنامه ایمیلی
آب و آفتاب

مجری طرح آکواپونیک در ایران

آدرس


مازندران، بابل

شبکه های اجتماعی