آکواپونیکس

ادغام ماهی و گیاه در یک سیستم چرخشی.

در زبان یونانی اکوا به معنی اب و پونیک به معنی گیاه است و اکواپانیک به معنی کشت یک گیاه به همراه پرورش یک ابزی است.در این سیستم از فضولات ماهی در اب به عنوان کود برای رشد گیاهان استفاده میشود.

عناصر غذایی که به وسیله ماهی دفع میشوند توسط گیاهان در بستر پوکه جذب میشود وطی فرایند چرخشی اب تصفیه شده به مخزن ماهی بازمیگردد.پرورش ماهی در تلفیق با کشت گیاهان محاسن متعددی همچون صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف اب،افزایش در تولید ماهیان وگیاه،بهبود طعم وکیفیت محصولات کشاورزی حاصل از این سیستم،بهبود کیفیت اب استخرهای پرورش ماهی،کاهش الودگی محیط زیست وصرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی دارد

آب برای ماهی ضروری است

آفتاب برای گیاه ضروری است

چرخه آکواپونیکس

در آکواپونیک عناصر غذایی موجود در آب ماهی به عنوان کود در بستر بدون خاک گیاهان مصرف می شود. این عمل برای ماهی نیز سود دارد چون در اثر تجزیه بقایای گیاهان و میکرو ارگانسیم هایی که در بستر استخر تجمع یافته، ممکن است مواد سمی تولید شود در حالی که اگر این پساب برای گیاهان مصرف شود می تواند به عنوان کود مورد استفاده گیاه قرار گیرد. به عبارت دیگر بستر کشت مثل یک بیو فیلتر عمل می کند. در این میان باکتری های موجود در بستر کشت نقش مهمی را در چرخه عناصر دارند که بدون وجود آن سیستم خوب عمل نمی کند.

انواع مختلف سیستم های آکواپونیکس.

اجزای مشترک هر سیستم آکواپونیک یک مخزن ماهی و یک بستر گیاه می باشد
بستر مواد دانه بندی شده

مواد دانه بندي شده شامل ذراتي كوچك با خاصيت شيميايي خنثي است: پرلیت، الیاف سخت و زبر، خزه تورب یا سنگریزه خاک رس

  • جریان پیوستهاز مخزن ماهی یک جریان پیوسته آب به بستر گیاهان پمپ میشود و به طورمداوم جریان دارد
  • سیل و تخلیه یا جذر و مد: آب به بستر گیاهان پمپ شده و ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر آنرا میپوشاند و سپس با یک سیفون تخلیه شده  به مخزن ماهی بازمی‌گردد. از تایمر و سوئیچ استفاده می شود برای فعال کردن این به صورت خودکار.
تکنیک فیلم غذایی

در این روش بخشی از ریشه‌ها در هوا و بخشی دیگر درون یک لایه نازک از محلول غذایی در جریان قرار دارد، درنتیجه ریشه‌ها آزادانه با محلول غذایی در تماسند. محیط اطراف ریشه به دلیل جابجایی مداوم محلول، سرشار از اكسیژن است و در نتیجۀ بهبود تهویه، محصول مرغوبی تولید می‌شود.

تکنیک رافت یا کشت شناور

 این یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین سیستم های اکواپانیک است، علت سادگی و کم هزینه بودن این سیستم آن است که دیگر ماده ای در درون آن وجود ندارد و گیاهان به صورت غوطه ور بودن در مخزن ماهی  رشد میکنند. این بستر ها را از جنس یونولیت یا کارتون هایی از جنس پلاستیک می سازند. ریشه گیاهان در این سیستم به صورت غوطه ور رشد می‌ کنند. بنابر این نیاز به هوا هم دارند. اگر بتوان در قسمت زیرین این سیستم پمپ هوایی قرارداد به راحتی می توان به رشد گیاهان کمک بسزایی نمود.

تکنیک فیلم غذایی

در این روش بخشی از ریشه ها در هوا وبخشی دیگر درون یک لایه نازک از محلول غذایی قرار دارد،درنتیجه ریشه ها ازادانه با محلول غذایی در تماسند.

محیط اطراف ریشه به دلیل جابجایی مداوم محلول ،سرشار از اکسیژن است و در نتیجه بهبود تهویه،محصول مرغوبی تولید میشود.

تکنیک رافت یا کشت شناور

این یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین سیستم های اکواپونیک است،علت ساده گی و کم هزینه بودن این سیستم ان است که دیگر ماده ای در درون ان وجود ندارد وگیاهان به صورت غوطه ور بودن در مخزن ماهی رشد میکنند.

این بسترها را از جنس یونولیت یا کارتون هایی از جنس پلاستیک می سازند.ریشه گیاهان در این سیستم به صورت غوطه ور رشد میکنند،بنابراین نیاز به هوا هم دارند.اگر بتوان در قسمت زیرین این سیستم پمپ هوایی قرار داد به راحتی میتوان به رشد گیاهان کمک بسزایی نمود.

عضویت در خبرنامه ایمیلی
آب و آفتاب

مجری طرح آکواپونیک در ایران

آدرس


مازندران، بابل

شبکه های اجتماعی